اعضای هیات 

اعضای هیات نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی

رئیس هیات : رحیم عادل مقام

نائب رئیس: ساناز پورخورشیدی

دبیر: محمدرضا محدث محمدی

روابط عمومی: رامین جوادی

خزانه دار: حسن اردشیری

کمیته آموزش: مهدی جودیان

کمیته غواصی: حامد دلیر اکبری

کمیته مسابقات: اصغر میراب توپچی

کمیته انظباطی: یونس عباسی

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف