اعضای هیات 

اعضای هیات نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی

رئیس هیات : رحیم عادل مقام

نائب رئیس: ساناز پورخورشیدی

دبیر: محمدرضا محدث محمدی

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف