جدول حقوق منجیان 

جدول حق الزحمه ماهیانه و اضافه کار ساعتی منجیان غریق اماکن آبی در سال 1396

لطفا برای نمایش و دریافت جدول روی لینک پائین کلیک کنید

دریافت از سایت فدراسیون نجات غریق

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف