صدور کارت المثنی 

 مدارک لازم برای صدور کارت المثنی نجات غریق

1- تکمیل برگه استشهادیه که به امضای 2 نفر شاهد (از اقوام درجه یک نباشند) رسیده و توسط دفترخانه اسناد رسمی تأیید شده باشد

2- تصویر شناسنامه یا کارت ملی صاحب گواهینامه

3- 2 قطعه عکس 4×3

4- واریز مبلغ تعیین شده به حساب فدراسیون (سیبای بانک ملی به شماره 0105834266007 شعبه پیام انقلاب اسلامی به نام فدراسیون نجات غریق)

دریافت برگه استشهادیه

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف