کمک های اولیه 

فایل زیر حاوی مطالب ارزشمند و مفید در رابطه با امدادرسانی و کمک های اولیه برای اماکن آبی می باشد که توسط فدراسیون نجات غریق و غواصی تهیه و تنظیم شده است برای دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف