درجه 1 
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کلاس نجات غریق درجه 1

- 6 قطعه عکس 4*3

- 2 برگ کپی شناسنامه

- 2 برگ کپی کارت ملی

- کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصیل (آقایان)

- کارت بیمه ورزشی همان سال

- اصل کارت نجات غریق درجه 2

- یک برگ کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی

- اصل برگه های آمادگی نجات غریق درجه 2

- اصل ابلاغ های ارائه شده

- پایان کار های مربوط

- معرفی نامه از هیات یا اداره (مربوط به شهرستانها)

- یک عدد پوشه

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف