درجه 2 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کلاس نجات غریق درجه 2

- 6 قطعه عکس 4*3

- 2 برگ کپی شناسنامه

- 2 برگ کپی کارت ملی

- کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصیل (آقایان)

- کارت بیمه ورزشی همان سال

- یک برگ کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی

- یک عدد پوشه

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف