تماس با ما 

آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه باغ شمال، استادیوم تختی، اداره ورزش و جوانان تبریز، هیات نجات غریق و غواصی شهرستان تبریز

کد پستی: 5183664616

تلفن و فکس: 35531900 (041)

شماره حساب به نام هیات نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی-  سیبا بانک ملی ایران

0109184855001

شماره حساب به نام فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی-  سیبا بانک ملی ایران

0105834266007

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف