اخبار > هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد 


 

  تبریک

  هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

   

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

 چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦ / ٢٢:٢٦ / 191


عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف