اخبار > کارت های آماده تحویل 


 

  اطلاعیه

  کارت های آماده تحویل

   

به اطلاع میرساند کارت های  به شرح ذیل آماده تحویل می باشد، ضمن عرض تبریک به این دوستان لطفا جهت دریافت کارت ها از ساعت 9 الی 14 با مراجعه به دفتر هیات نسبت به اخذ اقدام نمایند؛
 
ضمنا٬ کارت هر فرد به خود شخص تحویل داده می شود و از فرستادن افراد دیگر برای دریافت کارت خودداری فرمایید.
 
کارت های نجات غریق
 
الهام مینائی
فرشته چلانی
نسیم جعفری
معصومه محبی
زهرااحمدی
صنم نخجوانی
فائزه پزشکی
الهه یوسفی
سمانه واحد قوریجان
نشاط چونگری
خدیجه ستارپور
مهدیه محمدی
ساینا محمدی 
فاطمه سهائی
سمانه پورحاجی
شیوا آرام
دنیابنابیان
زهرامصطفی زاده
مهناز زارع
آیدا رحیم زاده
حانیه کنگری
سهیلا مصطفائی
سارا سجادی وند
پریناز قانع فرد
رقیه علیزاده
آیسان رحیم زاده
زهرارمضانی
شیرین یعقوبی
 
 
 
 
کارت های مربیگری آبدرمانی بانوان
 
شیواآرام
خدیجه ستارپور
سمانه واحد
فریده تبرسخن
زهرااحمدی
پرینازقانع فرد
رضوان محمدی
سمیه چراغی
شفیقه آژان
نگیسافرهنگی
صنم نخجوانی
زهرامصطفی زاده
نشاط چونگری
شیرین یعقوبی
معصومه محبی
زهرارمضانی
الهه یوسفی
راضیه داداشی
ساینا محمدی
آیلین رحمانزاده
فریبا منیرخانقاه
پروین آذری فر
ساراسجادی وند
ظریفه تارویردی
ثناهمایونی
شهنازجارالمسجد
سمانه پورحاجی
دنیابنابیان
سهیلاعیوضی
فاطمه سهائی
 
 
با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

 شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٦ / ١١:٥١ / 148


عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف